Sunday, 25 September 2011

MINGGU KEDUA

Pada minggu ini, kami diperkenalkan dengan pembelajaran inkuiri.pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang berasakan soalan.

juga diajar tentang :

  1. Pembelajaran
  2. Pendidikan
  3. Pengajaran
  4. Intruksi
  5. Teknologi

Kami juga diperkenalkan dengan teknik KWHL..

K - Know
W - Want
H - How
L - Learned

Teknik ini merupakan advance organizer untuk membantu pelajar menghubungkan sesuatu maklumat yang ingin dipelajari dengan pengetahuan yang sedia ada dlm diri pelajar.

No comments:

Post a Comment